Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2019/2020:

Grupa I i II - Program wychowania przedszkolnego "Od zabawy do nauki. Program wychowania przedszkolnego: dobre praktyki" Dorota Kucharska, Anna Pawłowska–Niedbała, Dorota Sikora–Banasiak, Justyna Święcicka, Ewelina Wilkos Wydawnictwo Nowa Era

Grupa III i IV - Program wychowania przedszkolnego "Wokół przedszkola" M.Kwaśniewska, J.Lendzion, W.Żaba-Żabińska, Wydawnictwo MAC Edukacja

Przedszkole nr 100 "Mali Poznaniacy" ubiega się o Certyfikat "Szkoła promująca zdrowie"

Szkoła Promująca Zdrowie