Podstawa programowa wychowania przedszkolengo

PROGRAMY    WYCHOWANIA    PRZEDSZKOLNEGO w roku szkolnym 2020/2021 dla poszczególnych grup:

Grupa I i II - Program Wychowania Przedszkolnego „Rozwój – wychowanie – edukacja”
A.Stalmach – Tkacz, K. Mucha , Wydawnictwo Nowa Era

Grupa III - Program Wychowania Przedszkolnego „ Wokół przedszkola” M.Kwaśniewska, J.Lendzion, W.Żaba-Żabińska, Wydawnictwo MAC Edukacja

Grupa IV - Program Wychowania przedszkolnego  „ Planeta dzieci. prawda, dobro, piękno w świecie wartości” J. Wasilewska

Przedszkole nr 100 "Mali Poznaniacy" ubiega się o Certyfikat "Szkoła promująca zdrowie"

Szkoła Promująca Zdrowie