• Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Poznaniu
 • Wydziałem Edukacyjnym UAM
 • Komitetem Ochrony Praw Dziecka
 • Centrum Wspierania Rodzin Swoboda w Poznaniu
 • Komendą Policji w Poznaniu
 • Zespołem Parków Województwa Wielkopolskiego
 • Szkołą Podstawową nr 88 w Poznaniu
 • Przedszkolem nr 40 Poznańskie Koziołki w Poznaniu
 • Ogródkiem Jordanowskim ul. Przybyszewskiego w Poznaniu
 • Centrum Dzieciaki w Poznaniu
 • Schroniskiem dla Zwierząt ul. Bukowska w Poznaniu
 • filią Biblioteki im. Raczyńskich ul. Ognik w Poznaniu
 • Wydziałem Neofilologii UAM oraz Fundacją "Źródła" - PROJEKT "Edukacja globalna"
 • Fundacją Dziecko w Centrum w Poznaniu
 • Szkołą Podstawową nr 91
 • Przedszkolem nr 48 w Poznaniu
 • Poradnia Stomatologiczna ul. Cześnikowska w Poznaniu
 • Pogotowie Ratunkowe
 • Hospicjum Domowe ul. Bednarska w Poznaniu
 • Poznańskie Centrum Inicjatyw Rodzinnych
 • Stowarzyszenie Paczka dla Bohatera w Szczecinie
 • Filharmonia Pomysłów