Przedszkole nr 100 "Mali Poznaniacy"

ul. Swoboda 57 w Poznaniu

wita na swojej stronie


Sekretariat 61 8671157 w. 34


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP2)

ul. Sierakowska 23
60-367 Poznań
tel. 61 852-85-58 fax 61 661-97-25
godziny urzędowania: pon. - czw. 8:00 do 18:00, piątek 8:00 do 15:00

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 udostępniamy Państwu listy dzieci przyjętych, nieprzyjętych (w załączeniu).


Narodowy Spis Powszechny

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym utworzeniem grupy ,,między-przedszkolnej” Wydział Oświaty przekazuje pismo do Rodziców oraz wniosek zgłoszenia dziecka do oddziału „między-przedszkolnego” LIPIEC albo SIERPIEŃ. W dniach 22-30 kwietnia 2021 r. Rodzice będą mogli zgłaszać do oddziały miedzy-przedszkolnego swoje dziecko poprzez przedszkole macierzyste.

  • Pismo dla rodziców TUTAJ
  • dyżur lipiec wniosek TUTAJ
  • oświadczenie o zatrudnieniu TUTAJ
  • harmonogram TUTAJ

Przypominam, że Przedszkole nr 100 pracuje w okresie od 28.07 - 31.08.2021