Szanowni Rodzice proszę o zapoznanie się z n/w dokumentami:

prosimy o uzupełnienie i dostarczenie do przedszkola n/w dokumentów:

  1. Deklaracja
  2. Oświadczenie
  3. Zgoda na pomiar temperatury
  4. Upoważnie do odbioru dziecka
  5. Oświadczenie rodzica w sprawie uczestinczenia dziecka w lekcjach religii

BARDZO PROSIMY O PRZYPROWADZANIE DZIECI OD GODZINY 6:00 DO 8:30 (RANO) ODBIÓR DO GODZINY 16:30

Przedszkole nr 100 "Mali Poznaniacy"

ul. Swoboda 57 w Poznaniu

wita na swojej stronie


Sekretariat 61 8671157 w. 34


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP2)

ul. Sierakowska 23
60-367 Poznań
tel. 61 852-85-58 fax 61 661-97-25
godziny urzędowania: pon. - czw. 8:00 do 18:00, piątek 8:00 do 15:00