Przedszkole nr 100 "Mali Poznaniacy"

ul. Swoboda 57 w Poznaniu

witamy na naszej stronie


Sekretariat 61 8671157 w. 34


Statut przedszkola


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP2)

ul. Sierakowska 23
60-367 Poznań
tel. 61 852-85-58 fax 61 661-97-25
godziny urzędowania: pon. - czw. 8:00 do 18:00, piątek 8:00 do 15:00

Listy kandydatów zakwalifikowanych, listy kandydatów niezakwalifikowanych, listy kandydatów zakwalifikowanych do innej placówki zostaną umieszczone w przedszkolu dnia 13.04.2022 o godz 12:00.

Informacja ta będzie również umieszczona dla Rodziców na stronie internetowej.

Rodzice osób zakwalifikowanych proszeni są o podpisanie i dostarczenie do przedszkola potwierdzenia woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola w terminie 13-19.04.2022 (potwierdzenie woli - druk w załączeniu).


Osoby zainteresowane, proszę zapoznać się z informacjami w załącznikach:

Druki:

Wirtualny spacer po przedszkolu

wirtualny spacer

Przedszkole zamknięte w dniach 08.08.2022-31.08.2022.

Deklaracje wraz z podpisanym oświadczeniem (w załączeniu) składamy w przedszkolu w dniach 7-11.03.2022.