Jadłospis 18.10 - 22.10.2021

Jadłospis może ulec zmianie

Informacja dla rodziców dotycząca zasad zdrowego żywienia w przedszkolu nr 100 w linku poniżej.

Jadłospis sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

OD 01.10.2020 ZMIANA STAWKI ŻYWIENIOWEJ NA 9 ZŁ

Zasady zdrowego żywienia dzieci w Przedszkolu nr 100

Wykaz substancji i produktów mogących wywołać alergię